Voorwaarden recensies

Wat is een recensie en hoe komt deze tot stand?

Wanneer een ZZP-er werkzaamheden heeft verricht, heeft de opdrachtgever het recht een oordeel te geven over de dienstverlening. Dit noemen we een recensie.

Recensies zijn een onderdeel van Meetingcare. De recensies bevatten informatie voor toekomstige opdrachtgevers en zijn een indicatie voor de reputatie van ZZP-ers op meetingcare.nl  Meetingcare kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de recensies op Meetingcare.

Recensies zijn opgebouwd uit een beoordeling en een kort commentaar. De opdrachtgever dient een zo helder mogelijk beeld te geven van de dienstverlening van de ZZP-er. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige gebruikers van Meetingcare.nl te bieden. Op het moment dat een recensie geen helder beeld geeft, kan Meetingcare.nl de opdrachtgever verzoeken om extra informatie aan te leveren ter beoordeling.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor recensies?

Een recensie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Houd er rekening mee dat de toon in de recensie netjes en correct dient te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.

- In de recensie mogen geen persoonlijke gegevens staan van de ZZP-er.Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina's is niet toegestaan.

- De recensie dient te zijn gegeven door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de ZZP-er die de opdracht heeft  uitgevoerd.

- Wanneer een Opdrachtgever een recensie geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. Meetingcare behoudt zich het recht om dergelijke recensies aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de opdracht . Meetingcare kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor recensies die niet voldoen aan de regels en voorwaarden.

Kunnen recensies door Meetingcare worden verwijderd?

Meetingcare is te allen tijde gerechtigd een recensie te verwijderen van de site. Zij kan daar mede doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de recensie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan onze voorwaarden zoals gepubliceerd op de site.

In de volgende gevallen kan Meetingcare overwegen een recensie te verwijderen:

- Meetingcare heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of tijdelijk offline halen van de recensie.

- De recensie bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van de ZZP-er of links of scripts naar andere pagina's.

De recensie is gegeven door een opdrachtgever die alleen een opdracht heeft geplaatst om een positieve of negatieve referentie aan de vakman te geven en niet van plan was om de opdracht  te laten uitvoeren.

Kunnen recensies aangepast of verwijderd worden door een opdrachtgever of ZZPer?

- Gegeven recensie blijven in principe permanent onderdeel van het profiel. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de opdracht, dan is het aan de ZZP-er en de opdrachtgever om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en dit onderling op te lossen. De ZZP-er  moet dan ook de gelegenheid krijgen om eventuele fouten of gebreken te herstellen.

- De gegeven recensie kan door de opdrachtgever worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

- Meetingcare is te allen tijde gerechtigd de mogelijkheid tot aanpassen van de recensie te ontnemen als misbruik wordt geconstateerd.

- Meetingcare behoudt zich het recht om contact op te nemen met de opdrachtgever en ZZp-er om onderzoek te doen naar het verloop van de opdracht , de reden van het verwijderen, en het aanpassen van de recensie.

 

Recensies met ernstige meldingen die in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden of Gedragscode kunnen Meetingcare er toe brengen zich hierop te beroepen als uit onderzoek is gebleken dat dit de samenwerking tussen opdrachtgever, ZZP-er, Meetingcare schade toebrengt.

Opdrachtgevers en ZZP-ers die melding willen maken van recensies die niet in overeenstemming zijn met onze policy kunnen zich melden via het contactformulier op de contactpagina.

Vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling