Privacyverklaring website www.meetingcare.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld hiervan is een telefoonnummer.

Hoe gaat de praktijk om met persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is de praktijk gebonden aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van lokale overheden.

De praktijk gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.meetingcare.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Meetingcare gebruikt uw e-mailadres dat via www.meetingcare.nl wordt doorgegeven alleen voor het inwinnen van informatie naar aanleiding van uw vraag. Tevens verstrekken wij  aan derden uitsluitend persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Meetingcare voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt u hiervan door de praktijk in kennis gesteld.

Cookies
De website van Meetingcare maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden megagegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. De website van Meetingcare maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website kunnen links naar andere websites vermeld staan. Over die sites heeft Meetingcare geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende website. Meetingcare is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Privacy van persoonsgegevens

Voor Meetingcare.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van Meetingcare.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Meetingcare.nl zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Meetingcare met persoonlijke informatie omgaan.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Meetingcare te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

·       Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

·       Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

·       U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

·       Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

·       U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

·       U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

·       U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

·       U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.

·       Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, deze verklaring of je ervaring met onze website, dan kun je een bericht sturen naar ons via de contactpagina of bellen naar 06-13295843

Voor Zorgvragers:

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Zorg van goede kwaliteit
 

Voor Zorgprofessional:

  • Goed werkgeverschap
  • Bouwen aan de organisatie
  • Ruimte voor ontwikkeling